Urbisid

Məşədi Şükür Mirsiyab oğlunun karvansarayı